Zverejňovanie

Výzvy na predloženie cenovej ponuky

Altánok v športovom areáli obce Veľké Revištia
Návrh na plnenie kritérií
Dátum pridania:
2019-10-01
Altánok v športovom areáli obce Veľké Revištia
Technická správa
Dátum pridania:
2019-10-01
Altánok v športovom areáli obce Veľké Revištia
Zmluva o dielo - návrh
Dátum pridania:
2019-10-01
Altánok v športovom areáli obce Veľké Revištia
Zadanie stavby _ Altánok v športovom areáli obce Veľké Revištia
Dátum pridania:
2019-10-01
Altánok v športovom areáli obce Veľké Revištia
Čestné vyhlásenie _konflikt záujmov
Dátum pridania:
2019-10-01
Altánok v športovom areáli obce Veľké Revištia
Čestné vyhlásenie -uchádzač
Dátum pridania:
2019-10-01
Altánok v športovom areáli obce Veľké Revištia
Výzva - altánok v športovom areáli obce Veľké Revištia
Dátum pridania:
2019-10-01
Výzva na predloženie ponuky na audítorskú činnosť
Výzva na predloženie ponuky na audítorskú činnosť s návrhom zmluvy
Dátum pridania:
2015-06-12
Kontakty
Telefón: 056 / 659 72 25
E-mail :ocu.vr25@gmail.com