Zverejňovanie

Výrub drevín

Oznámenie o začatí konania
Správne konanie vo veci - žiadosť Miroslav Lipa, Gajdoš 239, Veľké Revištia, 072 43 o udelenie súhlasu k výrubu drevín na parcele č.456,457 v katastrálnom území Veľké Revištia - začatie správneho konania.
Dátum pridania:
2019-02-26
Oznámenie o začatí konania
Správne konanie vo veci-žiadosť MUDr. Andrej Dubrovskij - o udelenie súhlasu k výrubu náletových drevín a krovinatých porastov.
Dátum pridania:
2018-12-14
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín na 24.03.2015
Dátum pridania:
2015-03-17
Kontakty
Telefón: 056 / 659 72 25
E-mail :ocu.vr25@gmail.com