Zverejňovanie

Výberové konanie

Výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ
Zriaďovateľ ZŠ Obec Veľké Revištia vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa základnej školy
Dátum pridania:
2015-07-01
Kontakty
Telefón: 056 / 659 72 25
E-mail :ocu.vr25@gmail.com