Zverejňovanie

Prenájom pozemkov

Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže
Prenájom "C" parcely KN č. 243/1
Dátum pridania:
2014-03-17
Výzva na podávanie návrhov
Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy o nájme pozemku prenájom "C" parcela KN č. 243/1
Dátum pridania:
2014-03-17
Zmluva o nájme pozemku
Návrh Zmluvy o nájme pozemku parcely "C" KN číslo 243/1
Dátum pridania:
2014-03-17
Kontakty
Telefón: 056 / 659 72 25
E-mail :ocu.vr25@gmail.com