Zverejňovanie

Obecné zastupiteľstvo

zápisnica z OZ
zápisnica z OZ
Dátum pridania:
2021-08-24
zápisnica z OZ
Zápisnica z obecného zastupiteľstva
Dátum pridania:
2021-05-14
zápisnica z OZ
Zápisnica z OZ
Dátum pridania:
2021-02-15
OZ 16.9.2020
Zápisnica z OZ
Dátum pridania:
2020-11-27
OZ 28.10.2020
zápisnica z OZ
Dátum pridania:
2020-11-27
OZ 1.7.2020
Zápisnica z OZ 1.7.2020
Dátum pridania:
2020-09-09
zápisnica z OZ 10.6.2020
Zápisnica z OZ
Dátum pridania:
2020-06-30
OZ 11.3.2020
Zápisnica z OZ
Dátum pridania:
2020-04-07
OZ 19.12.2019
Zápisnica z OZ
Dátum pridania:
2020-01-15
OZ 11.12.2019
Zápisnica z OZ
Dátum pridania:
2020-01-10
OZ 11.9.2019
zápisnica z OZ
Dátum pridania:
2019-10-10
OZ 5.9.2019
Zápisnica z OZ
Dátum pridania:
2019-10-02
OZ 12.6.2019
Zápisnica z OZ
Dátum pridania:
2019-07-01
OZ 12.6.2019
Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo
Dátum pridania:
2019-06-05
OZ 13.3.2019
Pozvánka na OZ
Dátum pridania:
2019-04-01
OZ 13.3.2019
Zápisnica z OZ
Dátum pridania:
2019-04-01
Kontakty
Telefón: 056 / 659 72 25
E-mail :ocu.vr25@gmail.com