Zverejňovanie

CO obce
Faktúry
Obecné zastupiteľstvo
Objednávky
Informačná povinnosť obce
DPO
Petície
Prenájom pozemkov
Rozpočet obce
ÚPO
Súhrné správy o zakázkach
Voľby do orgánov samosprávy obce
Výberové konanie na obsadenie funkcie
Výrub drevín
Výzvy na predloženie cenovej ponuky
Zámer predaja obecného majetku
Záverečný účet obce
Zmluvy
Kontakty
Telefón: 056 / 659 72 25
E-mail :ocu.vr25@gmail.com