Symboly obce


Erb obce:

erb obce

V erbe Veľkých Revíšť, ktorý má obec od 19. septembra 1999, sú v modrom štíte medzi tromi zlatými bezostými klasmi na listnatých steblách zlaté gajdy vpravo so striebornou píšťalou a vľavo s dvoma striebornými húkmi, prevýšené zlatou, perlami, rubínmi zdobenou korunou. Koruna a klasy korenia v erbe niekdajšej Užskej stolice, ktorého hlavným motívom bol kráľ, držiaci v oboch rukách po troch klasoch. Koruna a klasy pripomínajú skutočnosť, že obec, niekdajšie Vyšné Revištia, leží na jej území. Gajdy sú hovoriacim motívom obce Gajdoš, dnes súčasti Veľkých Revíšť.     

Vlajka obce:

  vlajka obce

Kontakty
Telefón: 056 / 659 72 25
E-mail :ocu.vr25@gmail.com