Oznamy

Výrub drevín 48/2016 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín 48/2016

Tu vhttp://velkerevistia.sk/admin/pic/pictures/aktuality/Oznamenie_vyrub_drevin_48_2016.pdf

Kontakty
Telefón: 056 / 659 72 25
E-mail :ocu.vr25@gmail.com