Oznamy

RIÚS 

Oznámenie o strategickom dokumente RIÚS Košického samosprávneho kraja

RIUS

Kontakty
Telefón: 056 / 659 72 25
E-mail :ocu.vr25@gmail.com