Oznamy

Oznámenie o začatí územného konania 

Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania "VEĽKÉ REVIŠTIA - Vonkajší rozvod internetu a TV Dátum zverjenia

http://www.velkerevistia.sk/admin/pic/pictures/fotogaleria/Uzem_kon_Vonkaj_rozvod_internetu_a_TV.pdf

 

 

Dátum poslednej zmeny: 24. 4. 2018
Dátum zverejnenia: 24. 4. 2018

Kontakty
Telefón: 056 / 659 72 25
E-mail :ocu.vr25@gmail.com