Oznamy

Oznam 

Oznámenie o začatí konania s pozvánkou ohľadom výrubu drevín

http://www.velkerevistia.sk/admin/pic/pictures/fotogaleria/Oznamenie_a_pozvanka_vyrub_drevin_43_2018.pdf

Kontakty
Telefón: 056 / 659 72 25
E-mail :ocu.vr25@gmail.com