Oznamy

Oznam 

Asistované sčítanie obyvateľov, domov a bytov.

http://www.velkerevistia.sk/admin/pic/pictures/obrazky/asistovan%C3%A9%20s%C4%8D%C3%ADtanie%20let%C3%A1k.pdf

Kontakty
Telefón: 056 / 659 72 25
E-mail :ocu.vr25@gmail.com