Oznamy

Oznam 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

http://www.velkerevistia.sk/admin/pic/pictures/obrazky/SODB_Plag%C3%A1t%20na%20zverejnenie.pdf

Kontakty
Telefón: 056 / 659 72 25
E-mail :ocu.vr25@gmail.com