Oznamy

Oznam 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

http://www.velkerevistia.sk/admin/pic/pictures/obrazky/OZ%20122020.pdf

Kontakty
Telefón: 056 / 659 72 25
E-mail :ocu.vr25@gmail.com