Oznamy

Oznam 

Povodňový plán Obce Veľké Revištia - aktualizácia 2020.

http://www.velkerevistia.sk/admin/pic/pictures/obrazky/Povod%C5%88ov%C3%BD%20pl%C3%A1n%20Ve%C4%BEk%C3%A9%20Revi%C5%A1tia_Aktualiz%C3%A1cia%202020.pdf

Kontakty
Telefón: 056 / 659 72 25
E-mail :ocu.vr25@gmail.com