Oznamy

Oznam 

Rozsah hodnotenia - "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie košického kraja na roky 2021 - 2027".

http://www.velkerevistia.sk/admin/pic/pictures/obrazky/Rozsah%20hodnotenia%20-%20pl%C3%A1n%20rozvoja%20verejn%C3%BDch%20vodovodov.pdf

Kontakty
Telefón: 056 / 659 72 25
E-mail :ocu.vr25@gmail.com