Oznamy

Oznam 

Rozhodnutie - predĺženie platnosti územného rozhodnutia. Sobrance - revitalizácia plochy medzi bytovými domami Tyršova 47-55, na pozemku parc.č. KN C 483/1, katastrálne územie Sobrance.

http://www.velkerevistia.sk/admin/pic/pictures/obrazky/mesto%20sobrance-pred%C4%BA%C5%BEenie...pdf

Kontakty
Telefón: 056 / 659 72 25
E-mail :ocu.vr25@gmail.com