Oznamy

Oznam 

Delegovanie do volebných komisií

www.velkerevistia.sk/admin/pic/pictures/obrazky/vo%C4%BEby%20do%20ep.pdf

Kontakty
Telefón: 056 / 659 72 25
E-mail :ocu.vr25@gmail.com