Oznamy

Oznam - usmernenie COVID-19 

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

http://www.velkerevistia.sk/admin/pic/pictures/obrazky/upsvar-covid-19.pdf

Kontakty
Telefón: 056 / 659 72 25
E-mail :ocu.vr25@gmail.com