Oznamy

Oznam - COVID-19 

COVID-19 testovanie v obci

http://www.velkerevistia.sk/admin/pic/pictures/obrazky/testovanie.pdf

Kontakty
Telefón: 056 / 659 72 25
E-mail :ocu.vr25@gmail.com