Oznamy

Oznam - COVID-19 

Mimoriadna situácia na území SR

http://www.velkerevistia.sk/admin/pic/pictures/obrazky/Inform%C3%A1cia%20%20na%20web.pdf

Kontakty
Telefón: 056 / 659 72 25
E-mail :ocu.vr25@gmail.com