Oznamy

2021

13.05.2021 - Oznam

Asistované sčítanie obyvateľov, domov a bytov.

13.05.2021 - Oznam

Asistované sčítanie obyvateľov, domov a bytov.

26.03.2021 - Oznam

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

26.03.2021 - Oznam

Samosčítanie a asistované sčítanie obyvateľov, domov a bytov

18.03.2021 - Oznam

Usmernenie k prijímaniu detí do materskej školy

13.03.2021 - Pozvánka

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

13.03.2021 - Oznam - COVID-19

COVID-19 testovanie v obci

15.02.2021 - Oznam

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

20.01.2021 - Oznam - usmernenie COVID-19

COVID-19 testovanie v obci

2020

18.12.2020 - Oznam - usmernenie COVID-19

COVID-19

03.12.2020 - Oznam

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

25.11.2020 - Oznam - COVID-19

Zmena odberového miesta v Sobranciach

19.11.2020 - Oznam - COVID-19

Oznam o zriadení odberového miesta v Sobranciach

19.11.2020 - Oznam

Zber jedlých olejov

24.10.2020 - Oznam - COVID-19

Usmernenie od 24.10.2020

24.10.2020 - Oznam - COVID-19

Celoplošné testovanie

19.10.2020 - Oznam - COVID-19

Opatrenia

12.10.2020 - Oznam

Povodňový plán Obce Veľké Revištia - aktualizácia 2020.

09.10.2020 - Oznam - COVID-19

Opatrenia

18.09.2020 - Oznam

Vývoz nebezpečného odpadu.

27.08.2020 - Oznam

Rozsah hodnotenia - "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie košického kraja na roky 2021 - 2027".

27.08.2020 - Oznam

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

02.07.2020 - Oznam

VZN obce Veľké Revištia č.1/2020 o vyhlásení záväznej časti spoločného Územného plánu obcí Veľké Revištia a Fekišovce pre k.ú. Veľké Revištia

01.07.2020 - Oznam

Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja - oznam

01.07.2020 - Oznam

Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja - záverečné stanovisko

25.06.2020 - Oznam - usmernenie COVID-19

usmernenie COVID-19

15.06.2020 - Oznam

VSD - výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov

15.06.2020 - Oznam - usmernenie COVID-19

Opatrenie UVZSR

09.06.2020 - Oznam

Návrh VZN Obce Veľké Revištia č.1/2020 o vyhlásení záväznej časti spoločného Územného plánu obcí Veľké Revištia a Fekišovce pre k.ú. Fekišovce, ktorým sa vymedzujú záväzné časti spoločného Územného plánu obcí Veľké Revi

18.05.2020 - Oznam

Oznam o strategickom dokumente

18.05.2020 - Oznam

"Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja"

30.04.2020 - Oznam

Oznam o prijatí dieťaťa do Materskej školy

23.04.2020 - COVID-19

COVID-19 opatrenia

23.04.2020 - COVID-19

COVID-19 Čo robiť, ak ste chorý

30.03.2020 - Oznam

Základná škola Veľké Revištia - Zápis do 1.ročníka

27.03.2020 - Oznam

Vývoz nebezpečného odpadu

25.03.2020 - Oznam - COVID-19

Aktuálne informácie

16.03.2020 - Oznam - COVID-19

Obecný úrad - stránkové hodiny

13.03.2020 - Oznam - COVID-19

Pozastavenie prevádzky ZŠ a MŠ

12.03.2020 - Oznam - COVID-19

Mimoriadna situácia na území SR

10.03.2020 - Oznam - usmernenie COVID-19

Úrad verejného zdravotníctva SR

10.03.2020 - Oznam - usmernenie COVID-19

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

09.03.2020 - Oznam - usmernenie COVID-19

Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-19

13.02.2020 - Oznam

Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja - informácia o verejnom prerokovaní.

10.02.2020 - Oznam

Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu.

03.02.2020 - Oznam

Oznámenie o opakovanom prerokovaní Návrhu spoločného územného plánu obcí Veľké Revištia a Fekišovce http://boskov.sk/?page_id=1960

24.01.2020 - Oznam

VSD - Prerušenie distribúcie elektriny

14.01.2020 - Oznam

Nahlásenie zmeny v DzN

14.01.2020 - Oznam

Vývoz TKO

2019

06.11.2019 - Oznam

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - Informácia pre voliča

25.10.2019 - Oznam

VSD - prerušenie distribúcie elektriny.

25.09.2019 - Oznam

Rozhodnutie - predĺženie platnosti územného rozhodnutia. Sobrance - revitalizácia plochy medzi bytovými domami Tyršova 47-55, na pozemku parc.č. KN C 483/1, katastrálne územie Sobrance.

13.09.2019 - Oznam

Európsky týždeň mobility

12.09.2019 - Oznam

Zámer predaja obecného pozemku na základe zákona č.138/1991 Z.z.

11.09.2019 - Oznam

Optická trasa 0275KO Zalužice - 0118KO Sobrance.

23.08.2019 - Oznam

Príprava nového cestovného poriadku

21.08.2019 - Oznam

Vývoz nebezpečného odpadu

26.03.2019 - Oznam

Delegovanie do volebných komisií

07.03.2019 - Oznam

VSD - prerušenie distribúcie elektriny

06.03.2019 - Oznam

Zoznam kandidátov na prezidenta SR 2019

31.01.2019 - Oznam

Delegovanie do volebných komisií

31.01.2019 - Oznam

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

25.01.2019 - Oznam

Prerušenie distribúcie elektriny

24.01.2019 - Oznam

Voľby prezidenta Slovenskej republiky - informácia pre voliča

22.01.2019 - Oznam

Oporný a vytýčovací bod nadzemného vedenia elektronickej komunikačnej siete O2 Slovakia s.r.o. - 67524/SOVER Veľké Revištia.

03.01.2019 - Oznam

Oznam o poskytnutí dotácie

2018

19.12.2018 - Oznam

Vývoz komunálneho odpadu - zmena

07.12.2018 - Oznam

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona

20.06.2018 - Oznam

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

24.04.2018 - Oznámenie o začatí územného konania

Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania "VEĽKÉ REVIŠTIA - Vonkajší rozvod internetu a TV Dátum zverjenia

16.04.2018 - Oznam

Oznám o prerokovaní návrhu ÚPO Veľké Revištia a Fekišovce

16.04.2018 - Návrh riešenia ÚPO

Návrh riešenia spoločného územného plánu obcí Veľké Revištia a Fekišovce

16.04.2018 - Návrh riešenia spoločného územného plánu obcí Veľké Revištia a Fekišovce

26.03.2018 - Oznam

Vývoz komunálneho odpadu - zmena.

14.03.2018 - Oznam

"Diaľnica D1 Pozdišovce - Št.hranica SR/UA

07.02.2018 - Oznamy

Správne konanie

05.02.2018 - Oznamy

RIÚS

30.01.2018 - Oznamy

Výberové konanie

11.01.2018 - Oznamy

Oznam - dane

09.01.2018 - Oznamy

Diaľnica D1 Pozdišovce, št. hranica SR/UA

2017

27.02.2017 - Zadanie Pre UPN čistopís

Zadanie pre vypracovanie spoločného Územného plánu obcí Veľké Revištia a Fekišovce

13.01.2017 - Oznamenie o prerokovaní zadania spoločného ÚPD

Oznámenie verejnosti o prerokovaní zadania spoločného ÚPD obcí Veľké Revištia a Fekišovce

13.01.2017 - Zadanie pre vypracovanie ÚPN

Zadanie pre vypracovanie ÚPN Obce Veľké Revištia

2016

12.12.2016 - Oznamenie o začati obstaravania ÚPN

Oznámenie o začatí obstarávania spoločného Územného plánu obce Veľké Revištia a Fekišovce

08.09.2016 - Oznam Arriva

Príprava nového cestovného poriadku

2015

31.07.2015 - Súťaž vo varení guľašu

Výzva na zapojenie sa do súťaže vo varení guľašu.

20.05.2015 - Oznam ohľadom cintorína

Oznam ohľadom nájomných zmlúv na hrobové miesta na pohrebiskách v obcí

05.05.2015 - Výsledky

XXIV.Zemplínsky pohár výsledky

18.02.2015 - Zápis detí do MŠ

Oznámenie o zápise detí do MŠ

2014

12.09.2014 - Oznam o príprave nového cestovného poriadku

OZNAM Príprava nového cestovného poriadku – informácia
Kontakty
Telefón: 056 / 659 72 25
E-mail :ocu.vr25@gmail.com