Oznamy

COVID-19 

COVID-19 opatrenia

http://www.velkerevistia.sk/admin/pic/pictures/obrazky/COVID-19%20opatrenia.pdf

Kontakty
Telefón: 056 / 659 72 25
E-mail :ocu.vr25@gmail.com