Občianske združenia

Občianske združenia

TJ FK Veľké Revištia  (www.fkrevistia.sk)

fk velke revistia

Prezident: Mgr. Rudolf Michalečko
Tajomník: Ing. Zdenko Hudák
 
Futbalový klub – reprezentácia obce v 3 kategóriách - I.TRIEDA STARŠÍ ŽIACI, II. TRIEDA DORASTENCI, MUŽI IV. LIGA JUH.
V roku 2005 sa rekordná divácka kulisa, približne 800 fanúšikov futbalu mohla tešiť z historického postupu FK Veľké Revištia do IV. Ligy Juh, po zápase medzi FK Michaľany a TJ FK Veľké Revištia, ktorý skončil remízou 1:1.

 Dobrovoľný hasičský zbor ( facebook – Dobrovoľný hasičský zbor )

dhz vrPeter Hocko - predseda DHZ, tréner
A - mužstvo "MUŽI"
Marek Varga - tajomník DHZ, veliteľ DHZ č.1, - sací koš
Michal Vaľo - podpredseda DHZ, veliteľ DHZ č.2 , - strojník
Pavol Varga - savica
Matúš Micík - B -čko hadica - pomocník
Martin Roško - rozdeľovač
Matúš Roško - útočník - pravý prúd
Róbert Urban - útočník - ľavý prúd

Náhradníci:
Vladimír Urban - savica
Ľuboslav Roško - savica, rozdeľovač
Martin Micik - útočník, B - čko hadica (pomocník)
Jozef Staruch - útočník
Rastislav Urban - sací koš
Ján Lipa - strojník

"DORASTENKY" .. od tejto sezóny už "ŽENY":
Alena Vargová - strojník
Zuzana Sorokáčová - savica
Patrícia Balážová - sací koš
Simona Novotňáková - B - čko hadica (pomocník)
Denisa Pulčárová - útočník - pravý prúd
Miroslava Popovičová - útočník - ľavý prúd

Náhradníčky:
Lucia Godočiková - savica
Marienka Beňková
Erika Žeňuchová

Súťaže v roku 2010

01.05.2010 - Prvou tohtoročnou súťažou bola súťaž o Zemplínsky Pohár v obci Bystré, ktorej sa zúčastnili len dievčatá. V kategórií dorasteniek s časom 47,44s obsadili 3. miesto za DHZ Modrá nad Cirochou (27,53s) a DHZ Merník (28,81s).
V kategórií žien bolo poradie takéto:

1. DHZ Bystré – 23,71 s
2. DHZ Staré    - 28,73 s
3. DHZ Porúbka – 33,73 s

V kategórií dorastencov:

1.DHZ Staré – 20,53 s
2. DHZ Skrabské – 23,44 s
3. DHZ Dlhé nad Cirochou – 26,88 s

V kategórií mužov:

1. DHZ Staré – 17,29 s
2. DHZ Bystré – 18,75 s
3. Vyšná Rybnica - 19,35 s

V kategórií Hasičov profesionálov:

1. hasičská brigáda  Humenné – 18,91 s
2. OR HaZZ Vranov nad Topľou – 19,13 s
3. OR HaZZ Trebišov – 25,95 s

31.05.2010 - Druhou súťažou organizovanou OV DPO SR bola okresná súťaž okresu Sobrance kde sa dievčatá suverénne postavili na 1. miesto ( jediné v okrese) a Muži si dlhoročnou drinou a snahou vybojovali 1. miesto. V štafetovom behu 8x50m skončili suverénne prví a v požiarnom útoku ich delila 1 sekunda od najlepšieho času súťaže. Takto si vybojovali umiestnenie na XX. Ročníku súťaže O Zemplínsky pohár 2011. Aj dievčatá aj chlapci boli pre rok 2010 najlepší v okrese.

17.07.2010 – Treťou súťažou bola súťaž O Pohár starostu obce Trhovište, kde skončili na 2.mieste s časom 22,50 s.

29.08.2010 – Štvrtú súťaž absolvovali v Žbinciach. Skončili na treťom mieste a priniesli si pohár.

12.09.2010 – Piata súťaž sa konala v obci Staré. Atmosféra vynikajúca, veľa divákov a terén bol zaujímavý – blato po členky. Dievčatá si priniesli pohár za 3. miesto a Muži si veľmi dobre zabehali.

19.09.2010 – Posledná pohárová súťaž – šiesta v poradí a prvá na domácej pôde sa konala doma vo Veľkých Revištiach. Počasie veľmi nevyšlo ale prišli DHZ-tky aj zo vzdialenejších okresov. Muži skončili na 4. mieste, dievčatá skončili s trofejou 1. miesta a dorastenci skončili na 5. mieste.

1.miesto – DHZ Ploské
2.miesto – DHZ Staré
3.miesto – DHZ Skrabské
4.miesto – DHZ Veľké Revištia „A“
5.miesto – DHZ Veľké Revištia „B“
6.miesto – DHZ Žbince
7.miesto – DHZ Blatné Revištia 

Jednota klubu dôchodcov

V organizácií prevládajú poberatelia starobného, čiastočného ako aj invalidného dôchodku. Výborové a členské schôdze sa uskutočňujú pravidelne počas roka podľa harmonogramu JKD. Organizácia má veľmi dobrú spoluprácu s Obecným úradom, ktorý ju podporuje hlavne poskytovaním dotácie na kultúrno-spoločenskú činnosť. V priebehu roka organizácia pravidelne organizuje brigády pri čistení priekop, úpravy dvorov a iné.
Predsedkyňou JKD je pani Anna Janíková.

Vekova skladba je následovná:

do 60 rokov 3 členovia
od 60 do 80 rokov 79 členov
nad 80 rokov 8 členov

Stav členov k 31.12.2019 je 90 členov.

 

Výbor organizácie zasadá v priemere 6x ročne. Členské schôdze sa uskutočňujú 5x ročne. Medzi tradičné spoločenské podujatia patria: Výročná schôdza, Tradície Veľkej Noci, Deň matiek, Opekačka na ihrisku, Deň Veľkých Revíšť, Úcta k starším, Mikulášsky bazárik. Každy mesiac v našich miestnych tabuliach je vyvesený zoznam členov jubilantov s blahoželaním k jubileu.

 

 

 

Kontakty
Telefón: 056 / 659 72 25
E-mail :ocu.vr25@gmail.com