Kultúra a šport

Prehľad kultúrno - spoločenských a športových akcií, ktoré sa konali v obci:

 
Kultúrno - spoločenské, športové akcie v obci v r. 2017
Dňa 01.01.2017  –  Privítanie Nového roku 2017
Dňa 17.02.2017  –  Karneval
Dňa 06.04.2017  –  Tradície Veľkej Noci
Dňa 30.04.2017  –  Stavanie "mája" v obci                     
Dňa 07.05.2017 –  Májová vatra na Gajdoši                                               
Dňa 14.05.2017  –  Deň matiek
Dňa 05.06.2017  –  Deň  detí
Dňa 28.06.2017  –  Opekačka na ihrisku JKD
Dňa 11.07.2017  –  Výlet do Maďarska JKD
Dňa 29.07.2017  –  Deň Veľkých Revíšť
Dňa 30.10.2017  –  Hasičska súťaž o Pohár starostu obce Veľké Revištia
Dňa 21.10.2017  –  Úcta k starším
Dňa 06.12.2017  –  Mikulášsky bazárik
 
Kultúrno - spoločenské, športové akcie v obci v r. 2016
Dňa 01.01.2016  –  Privítanie Nového roku 2016
Dňa 05.02.2016  –  Karneval
Dňa 30.04.2016  –  Stavanie "mája" v obci                     
Dňa 07.05.2016  –  Májová vatra na Gajdoši                                               
Dňa 08.05.2016  –  Deň matiek
Dňa 29.05.2016  –  Deň  detí
Dňa 22.06.2016  –  Opekačka na ihrisku JKD
Dňa 06.08.2016  –  Deň Veľkých Revíšť
Dňa 20.11.2016  –  Úcta k starším
 
Kultúrno - spoločenské, športové akcie v obci v r. 2015
Dňa 01.01.2015  –  Privítanie Nového roku 2015
Dňa 30.04.2015  –  Stavanie "mája" v obci                     
Dňa 07.05.2015  –  Májová vatra na Gajdoši                                               
Dňa 10.05.2015  –  Deň matiek
Dňa 31.05.2015  –  Deň  detí
Dňa 18.06.2015  –  Opekačka na ihrisku JKD
Dňa 08.08.2015  –  Deň Veľkých Revíšť
Dňa 27.09.2015  –  Odovzdanie hasičského auta
Dňa 25.10.2015  –  Október - Úcta k starším
Dňa 07.12.2015  –  Mikuláš v obci
 
Kultúrno spoločenské, športové  akcie v obci v r.2014
Dňa 01.01.2014  –  privítanie Nového roku 2014
Dňa 30.04.2014  –  stavanie mája v obci                     
Dňa 07.05.2014  –  Májová vatra na Gajdoši                                                 
Dňa 01.06.2014  –  Deň  detí
Dňa 09.08.2014  –  Deň Veľkých Revíšť
Dňa 24.08.2014  –  Hasičská súťaž o Pohár starostu obce
Dňa 26.10.2014  –  Október -Úcta k starším
Dňa 10.12.2014  –  Spolu "50" rokov (výročie Vyšné Revištia + Gajdoš)

 

Kultúrno spoločenské, športové  akcie v obci v r.2013

Dňa 01.01.2013  –  privítanie Nového roku 2013
Dňa 12.05.2013  –  Deň matiek 
Dňa 27.10.2013 – Mesiac úcty k starším

 

Kultúrno spoločenské, športové  akcie v obci v r.2012

Dňa 01.01.2012  –  privítanie Nového roku 2012
Dňa 30.04.2010 – stavanie mája v obci                     
Dňa 13.05.2012  –  Deň matiek 
Dňa 05.05.2012 – Zemplínsky pohár- regionálna hasičská súťaž
Dňa  21.10.2012 – Mesiac úcty k starším


Kultúrno spoločenské, športové  akcie v obci v r.2011
Dňa 01.01.2011  –  privítanie Nového roku 2011
Dňa 30.04.2011 – stavanie mája v obci                     
Dňa 08.05.2011  –  Deň matiek 
Dňa 30.07.2011 – Deň Veľkých Revíšť
Dňa 23.10.2011  – Mesiac úcty k starším 
Kultúrno spoločenské, športové  akcie v obci v r.2010
Dňa 1.1.2010  –  privítanie Nového roku 2010
Dňa 30.4.2010 – stavanie mája v obci                     
Dňa 9.5.2010  –  Deň matiek 
Dňa 31.7.2010 – futbalový zápas za aktívnej účasti vladyku M.Chautura
Dňa 21.8.2010 – Deň Veľkých Revíšť, Deň detí
Dňa 19.9.2010 – Hasičská súťaž o pohár starostu obce
Kultúrno spoločenské, športové  akcie v obci v r.2009
Dňa 1.1.2009  –  privítanie Nového roku 2009
Dňa 30.4.2009 –  stavanie mája v obci                     
Dňa 17.5.2009 –  Deň matiek
Dňa 24.5.2009 - Hasičská súťaž  - obvodová 
Dňa 7.6.2009  –  Deň detí
Dńa 21.6.2009 – Deň otcov
Dňa 19.7.2009 – futbalový turnaj obci  Mikroregiónu  Dobrá voda
Dňa  1.8.2009 –  Deň Veľkých Revíšť
Dňa 15.9.2009  –  Posviacka kríža – rázcestie Gajdoš
Dňa 18.10.2009 – Október -Úcta k starším
Dňa 7.12.2009  -  Mikuláš v obci – /ZŠ , MŠ /
Kultúrno spoločenské, športové  akcie v obci v r.2008
Dňa 1.1.2008  –  privítanie Nového roku 2008                   
Dňa 11.5.2008 – Deň matiek
Dňa 8.6.2008  –  Deň detí
Dňa 28.6.2008 –  Deň otcov
Dňa  26.7.2008 – Deň Veľkých Revíšť
Dňa 26.10.2008 – Október -Úcta k starším
Dňa 5.12.2008  - Mikuláš v obci – /ZŠ , MŠ /
Kultúrno spoločenské, športové  akcie v obci v r.2007
Dňa 1.1.2007  –  privítanie Nového roku 2007                 
Dňa 20.5.2007 – Deň matiek
Dňa  9.6.2007 –  Revišťanské derby
Dňa  28.7.2007 – Deň Veľkých Revíšť
Dňa 21.10.2007 – Október -Úcta k starším
Dňa 6.12.2007  -  Mikuláš v obci – /ZŠ , MŠ /
Kultúrno spoločenské, športové  akcie v obci v r.2006
Dňa 1.1.2006    – privítanie Nového roku 2006
Dňa 18.4.2006  – slávnostné prijatie prezidenta SR JUDr.I.Gašparoviča ,Csc.  v obci             
Dňa 21.5.2006  –  Deň matiek
Dňa  2.6.2006  –  Deň detí 
Dňa  22.7.2006 –  Deň Veľkých Revíšť
Dňa 22.10.2006 – 50 rokov postavenia budovy školy, stretnutie Veľkorevišťanov
Dňa 15.10.2006 – Október -Úcta k starším
Kultúrno spoločenské, športové  akcie v obci v r.2005
Dňa 1.1.2005    – privítanie Nového roku 2005           
Dňa  8.5.2005  –  Deň matiek
Dňa  3.6.2005  –  Deň detí 
Dňa  30.7.2005 –  Deň Veľkých Revíšť
Dňa 24.9.2005  –  Revišťanské derby
Dňa 23.10.2005 – Október -Úcta k starším, krst knihy „Reviščane, abo jaki  bitanstvá u nich buľi“
 - nášho rodáka Mgr.Tomáša  Sabovika
Kultúrno spoločenské, športové  akcie v obci v r.2004
Dňa 1.1.2004    –  privítanie Nového roku 2004           
Dňa  9.5.2004  –  Deň matiek
Dňa  4.6.2004  –  Deň detí 
Dňa  7.8.2004  –   Deň Veľkých Revíšť
Dňa 18.9.2004  –   Revišťanské derby
Dňa 17.10.2004 –  Október -Úcta k starším
Kultúrno spoločenské, športové  akcie v obci v r.2003
Dňa 1.1.2003    – privítanie Nového roku 2003
Dňa 7.1.2003    -  šachový turnaj a turnaj v hre Dáma         
Dňa  11.5.2003 –  Deň matiek
Dňa  30.5.2003 -  Deň detí 
Dňa 4.6.2003  –  Šláger – paráda so spevákmi Jankou Procházkovou a  Milanom Bakšom
Dňa  9.8.2003  –  nultý ročník Deň Veľkých Revíšť
Dňa 21.8.2003  – zájazd na Morské Oko pre klub dôchodcov
Dňa 26.10.2003 – Október -Úcta k starším
Kultúrno spoločenské, športové  akcie v obci v r.2002
Dňa  19.5.2002 –  Deň matiek
Dňa 13.10.2002 – Október -Úcta k starším

Kultúrno spoločenské, športové  akcie v obci v r.2001
Dňa  13.5.2001 –  Deň matiek
Dňa 14.10.2001 – Október -Úcta k starším

Kultúrno spoločenské, športové  akcie v obci v r.2000

Dňa  14.5.2000 –  Deň matiek

Dňa 22.10.2000 – Október -Úcta k starším

Kultúrno spoločenské, športové  akcie v obci v r.1999

Dňa  23.5.1999 –  Deň matiek
Dňa 19.9.1999 –  odhalenie obecného erbu a obecných symbolov
Dňa 24.10.1999 – Október -Úcta k starším


 

 

 

 

Kontakty
Telefón: 056 / 659 72 25
E-mail :ocu.vr25@gmail.com