Dane a poplatky

Miestne dane a poplatky

Vzor DzN - tlačiva

Kontakty
Telefón: 056 / 659 72 25
E-mail :ocu.vr25@gmail.com