Voľby

Informácia pre voliča

Informácia pre voliča pre voľby do VUC//www.velkerevistia.sk/admin/pic/pictures/pdf/Informacia_pre_volica_VUC_04112017.pdf

Kontakty
Telefón: 056 / 659 72 25
E-mail :ocu.vr25@gmail.com