Pozvánky

Pozvánka 

Pozvánka na slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ.

http://www.velkerevistia.sk/admin/pic/pictures/fotogaleria/pozv%C3%A1nka%20%C5%A1kola.pdf

Kontakty
Telefón: 056 / 659 72 25
E-mail :ocu.vr25@gmail.com