Oznamy

Oznam 

Oznámenie o opakovanom prerokovaní Návrhu spoločného územného plánu obcí Veľké Revištia a Fekišovce http://boskov.sk/?page_id=1960

http://www.velkerevistia.sk/admin/pic/pictures/obrazky/upo%20VR.pdf

Kontakty
Telefón: 056 / 659 72 25
E-mail :ocu.vr25@gmail.com