Oznamy

Oznam 

Oporný a vytýčovací bod nadzemného vedenia elektronickej komunikačnej siete O2 Slovakia s.r.o. - 67524/SOVER Veľké Revištia.

http://www.velkerevistia.sk/admin/pic/pictures/obrazky/uzemne%20rozhodnutie%20O2.pdf

Kontakty
Telefón: 056 / 659 72 25
E-mail :ocu.vr25@gmail.com